Årsmöte 29.3.2015 på Jungman

Välkommen på föreningens årsmöte på Jungman 29.3.2015 kl 18:00.

Stadge-enliga ärenden.

Styrelsen