Styrelsemöte

Tid: fre 22.07.2005 kl 17.30
Plats: Kristinahallen
Deltagare: Styrelsen + föreningens medlemmar

Fördragningslista

  1. Öppnande av mötet
  2. Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare
  3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
  4. Gatubandyturneringen
  5. Övriga ärenden
  6. Avslutande av mötet