Verksamhetsbidragen utdelade

SC Saragoza ansökte om 1800 euro och tilldelades 1600 euro när fritidsnämnden delade ut verksamhetsbidragen för 2012.