Söndagarnas juniorträningar

Eftersom det inte varit helt klart för alla hur juniorträningarna anordnas på söndagarna kommer nu en förklaring också här. I kalendern på hemsidan finns alltid den senaste informationen om träningarna, så håll koll på den.

12:00-13:00 E-, F- och G-juniorer. Träningar för pojkar och flickor födda 2002 eller senare.
13:00-14:00 C- och D-juniorernas träningar. Träningar för pojkar och flickor födda mellan 1998-2001.
14:00-15:00 B-juniorernas och damernas gemensamma träningar. Juniorer födda 1996-1998 tränar tillsammans med damerna.