Juniorernas åldersindelning

Pojkar:

A -juniorer (ungdomarnas FM- och I division), hit hör 1993-1995 födda spelare
B -juniorer, hit hör 1996-1997 födda spelare
C1 -juniorer, hit hör 1998 födda spelare
C2 -juniorer, hit hör 1999 födda spelare
D1 -juniorer, hit hör 2000 födda spelare
D2 -juniorer, hit hör 2001 födda spelare
E1 -juniorer, hit hör 2002 födda spelare
E2 -juniorer, hit hör 2003 födda spelare
F1 -juniorer, hit hör 2004 födda spelare
F2 -juniorer, hit hör 2005 födda spelare
G -juniorer, hit hör 2006 eller senare födda spelare

Flickor:

B -juniorer (ungdomarnas FM- och I division), hit hör 1994-1997 födda spelare
C -juniorer, hit hör 1998-1999 födda spelare
D -juniorer, hit hör 2000-2001 födda spelare
E -juniorer, hit hör 2002-2003 födda spelare
F -juniorer, hit hör 2004-2005 födda spelare
G -juniorer, hit hör 2006 eller senare födda spelare