Juniorträningarna inhiberade

Eftersom Mats fortfarande är sjuk är juniorträningarna söndagen 1.3.2015 också inhiberade.