Annonser på scsaragoza.fi

Under vårens lopp kommer vi att testa Googles AdSense på www.scsaragoza.fi för att se om den kunde generera inkomster på samma sätt som TradeDoubler tidigare användes. Det här innebär att det kommer att synas ett par annonser på sidorna, men om de blir störande jämfört med hur mycket intäkter de bringar kommer vi att lägga ner testen.