Distriktslagets uttagningar fortsätter

Mikko Koskela och Sebastian Sjögren har under våren och sommaren deltagit i uttagningarna till Österbottens distriktslag [http://www.jeppisfbc.fi/pohjanmaa/].