Styrelsemöte

Tid: 06.07.2005 kl 18.30
Plats: Kristinahallen
Deltagare: Styrelsen + föreningens medlemmar

Fördragningslista

  1. Öppnande av mötet
  2. Val av mötesordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare
  3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
  4. Spelarkontraktsmodell för säsongen 2005-2006
  5. Lagbudget
  6. Sommarträningsavgifter
  7. Gatubandyturnering
  8. Övriga ärenden
  9. Avslutande av mötet