Styrelsen återvaldes på årsmötet

Årsmötet behandlade de stadgeenliga ärendena och återvalde styrelsen på söndagskvällen i Café Jungman.

Ordförande
Eero Haapala

Vice ordförande
Susanne Öström

Sekreterare
Emilia Heikinmäki

Kassör
Mats Backlund

Övriga styrelsemedlemmar
Jani Korpi
Peter Lassfolk
Satu Dahlgren
Iida Laine
Linda Dahlmars